Nova satser millioner på roboter – forsterker samtidig staben med flere nye årsverk

Nova Interiør

11.07.2019

Starten av 2019 markerte en betydelig digital satsing for Nova, i samarbeid med sin mediepartner Magy Media.

– Den økte synligheten på de plattformene som våre kunder er tilstede gir oss først og fremst økt omsetning. Samtidig er det vel så viktig for oss med bevisstgjøring rundt merkevaren NOVA. 

“Vi merker oss at den digitale tilstedeværelsen gir stolte ansatte som blir konfrontert med at vi framstår positiv i sosiale medier og på vår hjemmeside”

Rolf Jacobsen
Daglig leder

Ny maskinpark

Større prosjekter i proffmarkedet har gjort at kapasiteten settes på prøve. Derfor investerer Nova nå flere millioner i robotbaserte maskiner som skal effektivisere driften ytterligere.

– Vi anskaffer oss nytt bore- og freseverk med robot som stabler ned emnene, i tillegg til en lakkautomat. Økt etterspørsel gjør at vi må jobbe opp kapasitet i fabrikken gjennom å automatisere deler av virksomheten, sier Jacobsen.

Nye ansatte

I tillegg til å forsterke den eksisterende maskinparken satser Nova på økt bemanning og kompetanse.

– Vi bemanner i disse dager opp produksjonen med tre nye stillinger. Det er fortsatt svært viktig med fagkompetanse. Vi legger 57 års med stolte håndverk bak oss, og den tradisjonen og kvaliteten skal vi videreføre, påpeker Jacobsen.

For proffmarkedet har Nova ansatt den erfarne prosjektlederen Eva Larholt, som tiltrådte stillingen i begynnelsen av mai 2019.

Hun har erfaring fra å ha ledet både en prosjektavdeling i HTH og Strai Kjøkken i Stavanger. I tillegg har hun 19 års erfaring fra entreprenør-siden.

– I tillegg til å tilføre generell kompetanse rundt prosjektledelse og kontraktuelle forhold, så vil hennes erfaring fra «begge sidene av bordet» gjøre at hun vil være genuint i stand til å sette seg inn i kundenes (dvs. entreprenører, utbyggere) behov og dermed levere våre produkter og tjenester til deres beste, utdyper Jacobsen.

– At vi er attraktiv for denne type kompetanse gjør oss veldig stolte, sier Jacobsen.

Bedriftsutvikling med Bedriftskompetanse

Nova innleder samtidig et samarbeid med Bedriftskompetanse som skal jobbe med LEAN-prosesser internt i bedriften.

– Vi har satt av ett årsverk internt for å jobbe med forretningsutvikling. Rune Hilmarsen er allokert over fra salg, og sammen med Bedriftskompetanse er vi på jakt etter varig forbedring basert på LEAN-prosesser. Det innebærer å effektivisere prosesser som ikke gir verdi for kunden, med andre ord det vi pr. i dag definerer som sløsing.

– Vi ønsker bedre arbeidsflyt, planlegging, koordinering og styring, avslutter Jacobsen som er fornøyd med at man klarer å utvikle selskapet på mange områder samtidig som drifta sunn og god.

Inspirasjon og nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få en rekke inspirerende nyheter, flotte detaljer og tips til deg som går rundt med kjøkkentanker.